Çevre ve Enerji Politikamız

Onur Elektrik olarak çevreyi, gelecek nesillerin bize olan bir emaneti olarak görüyoruz ve bu emaneti en iyi şekilde koruyabilmek için faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek çevresel riskleri önlemeyi ve en aza indirmeyi bir ilke olarak kabul ediyoruz. Tüm çalışanlarımız ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişiler; çevreyi korumak, Çevre Yönetim Sistemi ve Enerji Verimliliği uygulamalarına destek vermek, yardımcı olmak ve sürekli geliştirmekten sorumludur.

Firma olarak öncelikli amacımız, çevresel riskleri önleyecek, doğal kaynakların ekonomik kullanımını sağlayacak, enerji ve suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, minimum atık üretecek, ürün kalitesinden ödün vermeyecek, çalışan sağlığını göz önünde bulunduracak hedefler belirleyerek sürekli iyileşmeyi sağlamak, bu hedefleri düzenli olarak gözden geçirerek sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir çevre sunmaktır. Hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda kat edilen ilerlememizi ölçüyor, gözden geçiriyor ve kamuoyuna duyurmaktan kaçınmıyoruz.

Faaliyetlerimizin uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlamak için, çevrenin korunmasında proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım sunarak, tüm çalışanlarımızın katılımıyla, paydaşlarımızın ve iş ortaklarımızın gözünde en sorumlu firmalardan biri olarak kabul görmek uzun vadeli hedefimizdir.