İş Güvenliği Politikamız

Onur Elektrik olarak insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya önem veren yönetim anlayışını uygulayarak çalışanlarına ve ziyaretçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı iş veriminin bir gereği olarak görür.

Amacımız, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinç ve kültürü en üst seviyelere çıkarmak, tüm çalışanların kendi yetki sınırları içerisindeki sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak ve tüm iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancını benimsetmektir.