Dijital Kataloğumuz

İndirmek için lütfen tıklayınız!

AG/OG/YG

Onur Elektrik Proje Departmanı, Alçak Gerilim Avan, Ruhsat ve Uygulama Projelerindede Konut, Konfor tesisleri, İş Merkezleri, Alışveriş Merkezleri, Sanayi Tesisleri, Stad, Havaalanı, Yol ve Turistik tesislerin hizmetlerini yüklenmektedir.

Firmamız Proje Grubu gelen Taleple birlikte geniş bir ön etüt çalışmasını müteakip, Mimari, Mekanik, İnşaat ve İç Mimari gruplarıyla koordinasyonsağlanarak tüm verileri toplar. Daha Sonra bu veriler ışığında ön çalışma olarak avan proje hazırlanır. Avan projenin müşteriye sunumu sonrası alınan onayla birlikte Teknik hesaplar yapılır. Bunu müteakip Uygulama Projesi hazırlanıp müşteri veya İdare onayına sunulur.

Talep gelmesi veya anlaşma sağlanması halinde uygulama danışmanlığı veya müşavir kontrollüğüde yapılır.

Orta Gerilim ENH, Güç Merkezleri ve Dağıtım şebekelerinin Etütlerinin yapılması, Topoğrafik incelemelerin yapılması, Projelendirilmesi, Hesaplarının yapılması, Keşiflerinin hazırlanması, Modern ve Teknolojik Ekipman ve Uzman proje grubu tarafından yapılmaktadır.

Onur elektrik, yıllar boyu, Elektrik piyasasında kazanmış olduğu tecrübeyi, Uzman kadrosu ve Gelişmiş ekipmanları ile destekleyerek, Proje Grubunu Orta Gerilim Projelendirme ve tesis islerinde müşterilerinin hizmetine sunmuştur.

Müşterilerinden gelen talepler ve İdareden alınan Enerji müsade belgesi doğrultusunda, Keşif ve Topoğrafik inceleme başlatan Proje grubumuz, elde edilen verilerle avam çalışmayı müşterisinin onayına sunar. Onayı alınan avam çalışma doğrultusunda tüm veriler birleştirilerek, Teknik hesapların yapılmasını müteakip Uygulama projesi yapılır. Projenin tamamlanmasından sonra Keşif özeti hazırlanıp müşteri ve idare onayları alındıktan sonra Proje uygulamaya verilir.